ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ,Αθηναϊκό τετράδραχμο , 450 π.Χ

ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ,Αθηναϊκό τετράδραχμο , 450 π.Χ
Η στάθμη της θάλασσας δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μένει περισσότερο αμετάβλητη από ότι η ισορροπία της αξίας στην κοινωνία, εξαιτίας της προσφοράς και της ζήτησης : τα τεχνάσματα ή οι νομοθετικές ρυθμίσεις τιμωρούνται με αντιδράσεις, κορεσμό της αγοράς και χρεοκοπίες. R.W.Emerson (1860)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ


                                              
                                                                          
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤATΗ ΑΠEIΚΟΝΙΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (VIDEO)

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΥΜΩΝ


ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (VIDEO)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (VIDEO)

ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (08/2012)

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (08/2012)

Η ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ)