ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ,Αθηναϊκό τετράδραχμο , 450 π.Χ

ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ,Αθηναϊκό τετράδραχμο , 450 π.Χ
Η στάθμη της θάλασσας δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μένει περισσότερο αμετάβλητη από ότι η ισορροπία της αξίας στην κοινωνία, εξαιτίας της προσφοράς και της ζήτησης : τα τεχνάσματα ή οι νομοθετικές ρυθμίσεις τιμωρούνται με αντιδράσεις, κορεσμό της αγοράς και χρεοκοπίες. R.W.Emerson (1860)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΩΝ-ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΠΙΤΟΚΙΑ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΤΩΝ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

KATA KΕΦΑΛΗΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

A.E.Π-ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π-ΑΝΕΡΓΙΑ-ΧΡΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ